VIDEOS

ซัปโปโร เมืองหลวงของฮอกไกโด ภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีกิจกรรมต่าง ๆ ในธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์, ศิลปะของเมือง, วัฒนธรรม, อาหาร, การช้อปปิ้ง ฯลฯ รอคุณอยู่ที่ใจกลางเมืองอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมืองอันงดงามของเราจะได้ต้อนรับคุณในอนาคตอันใกล้

  • No.03(Winter) เกี่ยวกับวิดีโอนี้
    ภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • No.02(Summer) เกี่ยวกับวิดีโอนี้
    ภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • No.01(All) เกี่ยวกับวิดีโอนี้
    ภาษาอังกฤษเท่านั้น
PAGE TOP